Studia Podyplomowe

„Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej”
ang. „Technical Cleanliness Officer"

Studia są w przygotowaniu a zapisy rozpoczną się na rok akademicki 2023/2024